BEKKJARVIK MARITIME FUS BARNEHAGE

Bekkjarvik maritime FUS barnehage ligg landleg til i enden av eit byggjefelt. I umiddelbar nærhet finn me sjø og strand, skogområder, fotballbane og skule.

Me er ein maritim barnehage med eigen barnehagebåt og saltvannsakvarie inne i barnehagen. Tilsette har teke båtførarkurs, livreddar- og fyrstehjelpskurs. Båten er flittig i bruk heile våre, sommaren og hausten.

Me har tilstadeverande vaksne som er glødande og skapande i leik og læring saman med barna.